Opravujeme střechu domečku!

Pozor, pozor! Horké novinky ohledně domečku!
Pozor, pozor! Horké novinky ohledně domečku! Oprava střechy, na kterou jsme díky vám sehnali peníze, proběhne v týdnu od 25. do 29. března! Zároveň bychom chtěli veřejnost upozornit na možný hluk, který s opravami bude souviset, a dopředu se za něj omluvit. Projekt „Rekonstrukce střechy učebny“ byl podpořen Pardubickým krajem v rámci dotačního programu Podpora fundraisingu částkou 45 000 Kč.