Ceník vstupného najdete zde. English summary is in section Expozice, subsection Exposition. (Here)

Aktuálně z centra

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 2021-2022

Specializační studium realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov ve spolupráci s Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA, Ekocentrem PALETA Pardubice a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina za podpory Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje a je určeno zejména učitelům ZŠ a SŠ.

Příměstský tábor Ekocentra PALETA 2021

Ekocentrum PALETA zve Vaše děti ve věku 7-11 let na příměstský tábor, který se koná v termínu od 23. do 27. 8. 2021.

Nová hra - Po stopách minulosti

Procházková hra na 90 minut, která Vám ukáže Pardubice trochu jinak. Ideální pro děti 6 – 11 let a doprovod. Vydejte se PO STOPÁCH MINULOSTI!

Nejbližší akce

Sahadža jóga - výstava

Datum: 1.12.2020, 14:00 hod.

Zveme vás na výstavu k výročí 50 let Sahadža jógy pro lidstvo a 30 let v Česku.

Krajská konference EVVO 2020 - ONLINE

Datum: 26.11.2020, 13:30 hod.

Náhradní termín Krajské konference EVVO, která se měla konat 22: října, v náhradní - online - formě.

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – psychohygiena pomocí zvuků přírodních nástrojů - ZRUŠENO

Datum: 5.11.2020, 12:00 hod.

Seminář je určen pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ a vede ho Mgr. Markéta Havlová.

MUDr. Tomáš Lebenhart: Funkční medicína v praxi - ZRUŠENO

Datum: 2.11.2020, 17:00 hod.

Setkání s autorem známé knihy "Svlékl jsem bílý plášť" MUDr. Tomášem Lebenhartem je ojedinělá příležitost k zamyšlení nad vlastním zdravím a odpovědným přístupem k němu.

Příběhy měsíční duhy - Jak si vychovat lesní strašidlo - ZRUŠENO

Datum: 23.10.2020, 17:00 hod.

Muzikoterapeutické pohádky Markéty Havlové - každý měsíc v Ekocentru PALETA.

Expozice

Součástí Natura parku je i expozice přístupná veřejnosti. Jedná se o řadu grafik a interaktivních exponátů (různé hry, skládačky, mapy, krátký film promítaný po celou otevírací dobu Natura parku a mnoho dalších) přímo ve vnitřních prostorách Natura parku nebo ve venkovním areálu. Expozice je zaměřena na osvětu a popularizaci soustavy Natura 2000. Součástí expozice jsou i samoobslužné sady pomůcek, které si návštěvníci mohou zapůjčit v infocentru a vyrazit s nimi za poznáním.