Zajištění výukových programů pro školy

V prostorách Natura parku (vnitřních i venkovních) probíhají denně výukové programy ekologické výchovy. Jde o bloky speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se děti aktivně účastní. Obvykle jsou prováděny pro jednu třídu (skupinu) a účastníci procházejí řadou na sebe navazujících aktivit, které svým tematickým zaměřením odpovídají věku, případně i osnovám vyučovacího předmětu. Programy ekologické výchovy jsou rozděleny podle věku dětí – samostatná nabídka se každoročně vydává pro mateřské školy (MŠ), pro 1. stupeň ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy. Každý učitel si může jako doplněk učiva vybrat libovolné téma programu, třeba právě to, které odpovídá probírané látce (konkrétní rozdělení a popis jednotlivých programů je uveden na stránkách www.paleta.cz, kde jsou také uvedeny všeobecné podmínky a pravidla objednávání a provádění programů).

 • Nabídka pro předškolní třídy MŠ

  Nabídka na školní rok 2015-2016

  NOVÉ KONTAKTY OBJEDNÁVEK -  objednavky@paleta.cz nebo 733 644 352 - po 13 hodině 

  Věnujte prosím pozornost objednacím podmínkám, dodržujte začátky programů a počty dětí na programech. (V) za místem konání znamená, že s tímto programem můžeme dojet k Vám. Na programy prováděné mimo naše prostory je příplatek 10 Kč na dítě + cestovné lektora (autem 8Kč/km). Minimálně den před konáním programu si na této stránce ověřte, zda souhlasí datum, čas a téma objednaného programu. Děkujeme. Pod článkem je dispozici ke stažení celá nabídka programů ve formátu pdf.

 • Programy EV v Oucmanicích
  • DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA
  • VČELIČKY
  • BYLINKY
  • VÁNOCE
  • POPELKA PEČE PLACKY
  • ODPADY

   

  Více informací najdete na stránkách Ekocentra Oucmanice - ZDE v záložce Krátkodobé programy pro školy.

 • Základní školy - 1. až 5. ročník

  Nabídka na školní rok 2015 - 2016

  NOVÉ KONTAKTY OBJEDNÁVEK - objednavky@paleta.cz a 733 644 352 - po 13 hodině 

  Věnujte prosím pozornost objednacím podmínkám, dodržujte začátky programů a počty dětí na programech. (V) za místem konání znamená, že s tímto programem můžeme dojet k Vám. Na programy prováděné mimo naše prostory je příplatek 10 Kč na dítě + cestovné lektora (autem 8Kč/km). Minimálně den před konáním programu si na této stránce ověřte, zda souhlasí datum, čas a téma objednaného programu. Děkujeme. Pod článkem jsou k dispozici ke stažení nabídky programů ve formátu pdf.