Mykorhizní houby - neviditelní pomocníci rostlin

S pokračující klimatickou změnou se nebývalou rychlostí mění nejen ekosystémy přirozené, ale i ty, které byly vytvořené lidskou činností - pole, louky, lesy apod. Tyto produkční ekosystémy, určené převážně k obživě lidské populace, začínají selhávat ve svých funkcích. Za viditelnou složkou ekosystémů je však něco, co pouhým okem nevidíme, a to je fungování tzv. mikrobiomu - miliard mikrobů v půdě, ve vodě, na kořenech rostlin či na povrchu jejich listů. Jednou z důležitých skupin těchto organismů jsou houby, které vedle živočišné a rostlinné tvoří třetí říši života na Zemi. Zvláštní skupinou jsou houby mykorhizní, které žijí v symbióze s kořeny rostlin. Na přednášce se dozvíme, jak tyto organismy fungují a jak spolu s dalšími složkami půdy ovlivňují úrodnost půdy, její schopnost udržet vodu a živiny, jak se takové houby hledají v přírodě ve vysokých horách, na poušti nebo v Antarktidě. Také jak se mohou používat místo chemických hnojiv a pesticidů při pěstování zeleniny nebo vysazování rostlin v poušti. Ukážeme si, jaká je cesta od objevu nového organismu v přírodě k jeho uplatnění v reálném životě.
Přednáší prof. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Přednáška proběhne v rámci Týdne pro klima.

Začátek konání: 
15.9.2022, 18:00 hod.
Místo konání: 
Natura Park
Pro koho je akce určena: 
veřejnost
Vstupné: 
zdarma
Obrázek k události