Proběhla Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje 2019

24. října 2019 uspořádal krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ekocentrum PALETA, z. s., ve spolupráci s Pardubickým krajem 19. ročník Krajské konference EVVO Pardubického kraje. Akce se konala v pardubickém ABC Klubu a v Natura Parku a byla zároveň školením koordinátorů EVVO.
Konference se zúčastnilo celkem 77 hostů, z čehož většinu tvořili školští koordinátoři EVVO z mateřských a základních škol. Během dopoledních prezentací se účastníci dozvěděli o aktuální situaci EVVO v Pardubickém kraji a ČR, grantových programech a dalších zdrojích financování EVVO. Dále byly představeny zajímavé projekty: M.R.K.E.V., Mrkvička (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy - celostátní programy pro MŠ, ZŠ a SŠ realizované sítí středisek ekologické výchovy Pavučina), Paleta přírodně stavebních technologií (o záchraně učebny Domeček, její rekonstrukci a přeměně v ukázkovou ekologickou stavbu) – o těchto projektech pohovořil ředitel Ekocentra PALETA Miroslav Míkovec. Ten zároveň vyhlásil nový ročník soutěže Zelený ParDoubek. Interaktivní vzdělávání o vodě kolem nás aneb Jak popularizovat toto rychle rostoucí téma a přitom nestrašit katastrofickými scénáři vysvětlil Ondřej Rychecký (Rhyme, z. s.) a Jak učit o změnách klimatu poradil Jakub Vebr (Středisko ekologické výchovy SEVER). V závěru lektorka Ekocentra PALETA Michaela Míkovcová seznámila účastníky s projektem Vzdělávací programy na lokalitách NATURA 2000. Po obědě následovaly v Natura Parku, budově Ekocentra PALETA s interaktivní expozicí o soustavě Natura 2000, tři praktické dílny a semináře: Jak se žije v Podnebíně, Vycházka do Bubeníkových sadů, H2Ospodař - interaktivní popularizace o (nejen) pitné vodě. Všichni zúčastnění si tak domů odnesli nejen certifikát, ale jistě také spoustu přínosných informací. Akce byla akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Přiložený soubor: