Spuštěno přihlašování na Krajskou konferenci EVVO!

Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje a školení koordinátorů EVVO se koná dne 6. 11. 2018 v ABC Klubu v Pardubicích.
PŘIHLAŠOVÁNÍ a podrobný program naleznete na www.paleta.cz vlevo v sekci "Přihlašování na akce". Uzávěrka přihlášek: 1. 11. 2018, 12:00 hod. V rámci konference proběhnou tyto dílny: 1. Co je to badatelsky orientovaná výuka (BOV) a co žákům přináší? (Mgr. Jiří Hruška – OSVČ); 2. Pojďme spolu na zahradu aneb Rok s dětmi v přírodní zahradě (Petra Formánková – Ekocentrum Paleta, Oucmanice); 3. Seznamte se s Ekoškolou (Mgr. Simona Neprašová, Silvie Vacková, DiS – TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. a Zelený dům Chrudim, z.s.); 4. Vzdělávání v lese a hry intuitivní pedagogiky (Mgr. Jan Hlaváč – Lesní klub Palučiny - komunitní školka a školní skupina).