Ekologická písanka

Tato písanka je určena zejména pro žáky 2. ročníku, ale mohou s ní pracovat i ti, kteří potřebují upevnit psací a tiskací tvary české abecedy. Písmena a jejich nácvik je řazen abecedně. U psacích tvarů malých písmen nejprve žák upevňuje tvar na zvětšeném písmenku (1. řádek). V dalším řádku (druhém) doplňuje chybějící tvary. Následuje opis slov a jedné věty. Spodní řádky jsou určeny pro hodnocení či sebehodnocení práce. Žák zde může zhodnotit práci z různého pohledu (tvary písmen, téma, náročnost, určený čas, ostatní okolnosti). Svůj komentář může připojit i učitel, popř. rodič. U psacích tvarů velkých písmen se cvičí, doplňuje zvětšený tvar, píší se slova či slovní spojení. Následuje nácvik velkého tiskacího tvaru. Nácvik jednotlivých písmen vždy spojuje téma, které se zaměřuje na oblast environmentální výchovy. Téma je uvedeno v záhlaví každé stránky. Konkrétní téma vždy rozvíjí jeden „pracovní list,“ kde se psaní procvičuje prostřednictvím úkolů. Každému písmenu (velký, malý tvar) je určena ještě stránka s volnými linkami, kterou je možno využít k libovolnému psaní či dalšímu nácviku nezvládnutých tvarů. Nabízíme Vám také témata, které je pro psaní na volné linky možné využít.

V čem se tato písanka liší od jiných?

  • témata písanky se týkají ekologické výchovy
  • je vytištěna na recyklovaném papíře

Z metodického hlediska má

  • zvýrazněnou linku, na kterou žák píše, což umožňuje jeho lepší orientaci
  • dostatečně velké a přehledné řádky • pomocné horní linky
  • spodní pomocnou linku na dolní tvary písmen (písmena s kličkou)
  • prostor pro zhodnocení vlastní práce – sebehodnocení
  • volné linky, na libovolný nácvik či nabídnuté téma
  • řádku na doplňování tvaru písmene - na fixaci správného názvu písmene a jeho tvaru
  • nácvik tiskacích tvarů
  • pracovní stránky s úkoly zaměřenými na ekologickou výchovu

Písanka má 2 díly, každý má 48 stran + obálku. Formát A4. Cena je za oba díly dohromady.

Cena: 
46Kč